• info@optimar.hr
    info@optimar.hr
  • tel: 051 579 310
    051 579 310

Što je Cloud?

Danas je kompletna informatizacija procesa i podataka potreba. Problem je u tome što je takva oprema skupa i komplicirana za integraciju. Zahtijeva investiciju u hardver i softver, IT znanje i uzrokuje stalne troškove licenci, update-ova, zakrpa (patches), održavanja, zastarjele opreme, struje i sl.

Cloud je rješenje u kojem se skupi i komplicirani IT outsource-a. Korisnik ima mogućnost početi s radom odmah, na sofisticiranoj infrastrukturi, bez prethodnog troška, postavljanja i instalacije. Takav model eliminira kapitalni trošak. Umjesto toga, korisnik plaća mjesečne račune za onoliko usluge koliko koristi, a resurse može alocirati u vlastiti core business.

Aplikacije
Server
Backup
Telefonska centrala

"Plati ono što koristiš"

Cloud radi na principu “plati-kako-rasteš” i “plati-ono-što-koristiš” - korisnik može povećati razinu usluge odmah; koliko i kada mu je to potrebno. Za razliku od klasičnog modela, kada povećanje usluge predstavlja novu investiciju i zahtijeva vrijeme, Cloud to omogućuje odmah, uz povećanje mjesečnog računa.

"Plati kako rasteš"

Očita prednost Clouda je dostupnost. Korisnici mogu (ako je to dozvolio administrator) pristupiti svojim podatcima, aplikacijama i uslugama bilo gdje, bilo kad, preko svakog uređaja spojenog na internet. Korisnik je mobilan, brz i mnogo efikasniji.